.
Χάρτης του ιστοχώρου με διάφορες πληροφορίες για το τι μπορείτε να βρείτε και που μέσα στη
σελίδα.
ειδήσεις
- ειδήσεις - αρχείο - θέματα - τίτλοι - σύνδεσμοι - αρχείο 2003-σήμερα  - 2009 -       ε-ομογ
|
εκπαίδευση
- σχολεία σε λειτουργία
- Σχολή Χάλκης
- Κλειστά σχολεία
- Θέματα εκπαίδευσης ( εκπαιδευτικό δυναμικό, αφομοίωση,αραβόφωνοι κλπ)
-
Ειδήσεις και άρθρα για την εκπαίδευση
|
εκκλησία
- Οικουμενικό Πατριαρχείο        
-
Μοναστήρια στην Κων/πολη
- Εκκλησίες στην Κων/πολη
- Σχολή Χάλκης
- Άρθρα επίκαιρα (ειδήσεις, θέματα κλπ)
|
Ιστορία
- Ιστορία της Ελληνικής Μειονότητας της Κωνσταντινούπολης
- Φόρος περιουσίας του 1942
- Οι διωγμοί του 1955 το Πογκρόμ της Πόλης
- 1964 Απελάσεις των Ελληνικών διαβατηρίων - Νομοδιάταγμα απελάσεων
- Αφιερώματα
- Θέματα
- ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1910 - ΣΗΜΕΡΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ Απο το 1910 κ μετά
-
Τηλεφωνικοί κατάλογοι
- Ερωτήσεις και απαντήσεις T.C. vs Oμογένεια
- Απόψεις περί ιστορίας...
- e-ιστορία
|
Ομογένεια
- Ομογένεια και Προβλήματα, θεματική σελίδα με προβλήματα της Πολίτικης Ρωμιοσύνης
-
Ομογενειακά ΜΜΕ (Εφημερίδες, περιοδικά, Ραδιόφωνο, δικτιογραφία + προβλήματα)
-
Πολιτιστικά δρώμενα - Σύλλογοι στη Πόλη, Φιλόπτωχες αδερφότητες, δρώμενα
-
Κοινότητες στην Πόλη (Ελληνικές Κοινότητες ανα την Κων/πολη σήμερα)
-
Τα Βακούφια που ανήκουν στην Εκκλησία
- Πληθυσμός (Σελίδα για την πληθυσμιακή πορεία της Ελ.Μειονότητας)
|
Αφιερώματα
- Βαλουκλή (Μοναστήρι, Νοσοκομεία)
-
Οικουμενικό Πατριαρχείο (θεσμοί, ιστορία κλπ)
-
Πριγκηπονήσια (Οδηγός, ιστορικά στοιχεία κλπ)
-
Η Μεγάλη του Γένους Σχολή (στοιχεία και προφίλ)
-
Θεολογική Σχολή Χάλκης *σελίδα με πληροφορίες, στοιχεία και προφίλ
-
Ζωγράφειον (στοιχεία και προφίλ)
-
Ζάππειον (στοιχεία και προφίλ)
-
Τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο : Η Εκκλησία του Παπα Εφτύμ... (πληροφορίες κλπ)
|
Προτάσεις
- Βιβλία (πρόταση βιβλίων σχετιζόμενα με τον Ελληνισμό της Τουρκίας)
-
Δρώμενα (πολιτιστικά δρώμενα στην Κων/πολη και εκτός Τουρκίας)
|
Ομογενειακό Διαδίκτυο
- Γενικού ενδιαφέροντος σελίδες - Σχολεία - Ιστορία - Εκκλησία - Ιστολόγια - άλλα
|
Ιστότοποι προτεινώμενοι
|
Για την ιστοσελίδα
- Για εμάς
- Πολιτική αναδιανομής πληροφοριών
- Ερωτήσεις και απαντήσεις σε διάφορα ζητήματα
- Πληροφορίες
|
Επικοινωνία
|
downloads - κατεβάσματα
|
εσωτερικές σελίδες
- Συνθήκη της Λωζάνης
- Επιχειρηματικός Οδηγός (Ομογενειακές + Ελλαδικές επιχειρήσεις)
-
Περιουσιακό ζήτημα (Πληροφορίες, περιπτώσεις, κατευθύνσεις)
-
Θέμα: Πατριαρχείο (Προβλήματα και λύσεις)
-
Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση (ενταξιακές, πληροφορίες, άρθρα)
-
Πολιτική TR Politics (ιστορικά στοιχεία, μεταρρυθμίσεις, πολιτικό σύστημα, κόμματα και διάφορες
πληροφορίες)
-
Μειονότητες στην Πόλη (πληροφορίες για τις υπόλοιπες μειονότητες που ζούν στην
Κωνσταντινούπολη)
-
Ιστορικό κέντρο (πληροφορίες για τις περιοχές όπου έζησε ο Ελληνισμός στο τότε αλλά και στο
τώρα..)
-
Στρατιωτική Θητεία στην Τουρκία (γενικές πληροφορίες για Διπλούς Υπήκοους, Τουρκικά
Διαβατήρια στο εξωτερικό, κλπ, τι ισχύει κλπ)
-
Πέραν περιοχή (ιστορικός οδηγός για το Πέρα της Κων/πολης)
σελίδες
περιλαμβάνουν επι
μέρους θέματα τα
οποία δεν
απεικονίζονται εδώ.
πχ. στα αρχεία
ειδήσεων υπάρχουν
26 εγγραφές για
ειδήσεις του 2006
κεντρική /  χάρτης ιστότοπου
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap