κεντρική / JOBfinder / Πληροφορίες
δείτε...
Πληροφορίες
(Γενικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας στη Τουρκία, σήμερα)
Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Οι κανονισμοί της αγοράς εργασίας της Τουρκίας είναι κατά μεγάλο
μέρος σχεδιασμένοι για το πρότυπο ενός πλήρους απασχόλησης
μισθωτού ανά οικογένεια ο οποίος παραμένει στην ίδια δουλειά σε
όλη του την εργασιακή σταδιοδρομία. Οι υψηλές αποζημιώσεις
απόλυσης και λήξης συνεργασίας είναι σχεδιασμένες για να
προστατέψουν τους εργαζόμενους από το ρίσκο της απόλυσης. Οι
περιορισμοί στην προσωρινή απασχόληση είναι σχεδιασμένοι για
να αποτρέπουν τους εργοδότες από τη χρήση εργατών μη
καλυμμένων από συντάξεις και αποζημιώσεις. Επίσης, η χαμηλή
εργασία συνταξιοδότησης απαιτεί υψηλούς φόρους κοινωνικής
ασφάλισης, γεγονός που υπό θάλπει την παραοικονομία.

σκοπό να υπάρξει μια διεύρυνση τόσο του εργασιακού βίου καθώς και των νομικών στοιχείων που
υπάρχουν μέσα σε αυτό.

Ενώ αυτοί οι κανονισμοί είναι πιθανό να υπήρξαν αποτελεσματικοί στην προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζόμενων του δημόσιου τομέα και των εργαζόμενων σε μεγάλες αξιόπιστες ιδιωτικές εταιρείες, δεν
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους εργασιακούς πληθυσμούς, όπως γυναίκες και νέο-εισερχόμενων
στην αγορά εργασίας . Αυτοί οι κανονισμοί επίσης ευνοούν τις επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν
ανεπίσημους εργαζόμενους και επιτυγχάνουν πλεονέκτημα απέναντι στις επιχειρήσεις αυτές που τηρούν
τους κανονισμούς. Διεθνή στοιχεία δείχνουν πως οι κανονισμοί προστασίας εργασίας μπορούν να
επηρεάσουν τα ποσοστά απασχόλησης και τα επίπεδα παράοικονομίας, ακόμα και αν ο συμβιβασμός
είναι μικρός, όπως στην περίπτωση τηςΤουρκίας.

Οι εργασιακές ώρες στην Τουρκία βρίσκονται στην υψηλότερη θέση σε σχέση με όλες τις χώρες των
οποίων τα δεδομένα είναι καταγεγραμμένα. Τα υψηλά ωράρια σημαίνουν πως οι αποζημιώσεις καθώς και
η ευνοϊκή νομική μεταχείριση των υπεροριών αποτρέπουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι
επιχειρήσεις θεωρούν μεγαλύτερο πλεονέκτημα τη χρήση υπαρχόντων εργαζομένων ακόμη και
πληρώνοντας τους υψηλότερες υπερορίες από την πρόσληψη νέων. Το 2004 για παράδειγμα αν οι
εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα της Τουρκίας δούλευαν 45 ώρες μέσο όρο αντί για 52, θα είχαν
δημιουργηθεί 500,000 νέες θέσεις εργασίας.


Οι απαιτήσεις για εισαγωγή των αποζημιώσεων θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους, καθώς
η υψηλή οικονομική αστάθεια ανέδειξε την ευελιξία στην αγορά
εργασίας ως απαραίτητη προϋπόθεση τα τελευταία χρόνια. Ακόμη, οι απαιτήσεις για
εφαρμογή αποζημιώσεων εμπόδισαν τις άμεσες ξένες επενδύσεις, καθώς οι ξένοι
επενδυτές προτιμούν να συμβιβάζονται με τους κανονισμούς. Στην Τουρκία ένας
εργαζόμενος με 20 χρόνια προϋπηρεσίας δικαιούται 20 μήνες αποζημίωση, σε σύγκριση με 6 μήνες σε
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, 4 μήνες άλλων ανατολικό-Ευρωπαϊκών χωρών και κέντρο-Ασιατικών χωρών και
10 μήνες σε άλλες χώρες μεσαίου εισοδήματος.

Επίσης, η κατάργηση της κατώτατης ηλικίας συνταξιοδοτήσεως το 1992 σήμανε την
αύξηση γρήγορης εξόδου από το εργατικό δυναμικό. Το 1994 περίπου οι μισοί από τους άντρες 55
χρόνων, των αστικών περιοχών, συνταξιοδοτήθηκαν, το 2002 αυτό το ποσοστό ανήλθε σε περίπου 2/3.
Παρομοίως, τα ποσοστά συμμετοχής είναι κοντά στα 80% για τις γυναίκες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
ηλικίας 25 έως 35. Μέχρι την ηλικία των 50, μόνο ένας στους τρεις δουλεύει ακόμα.
| More
MENOY
φορμάτ/μορφή αρχείων είτε σε pdf οπότε θα χρειαστείτε
adobe acrobat reader (πατήστε
εδώ)
ή σε μορφή για word/odt για microsoft office/ open
office 2007 ή νεότερο / open office
εδώ (tr)
LEGAL DISCLAIMER : Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ εμπεριέχουν στοιχεία απο Νόμους που ισχύουν εντός της Τουρκικής
επικράτειας και σύμφωνα με τους νόμους του ΥΠΕΣ, Υπ Εργασίας καθώς και του Υπ. Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Για περαιτέρω
πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατα τόπου Τουρκικές Πρεσβείες και Προξενικές αρχές οι οποίες σας παρουσιάζουν τις
προϋποθέσεις και το τι ισχύει. Η σελίδα αυτή δεν εμπεριέχει περιορισμούς για πνευματικά δικαιώματα. Κομμάτια αυτής εμπίπτει στα πν. δικαιώματα

- Ηπαρούσα ιστοσελίδα απλώς προωθεί την ιδέα για την εύρεση εργασίας και σε καμμία περίπτωση δεν προωθεί βιογραφικά σε τρίτους. Η υποβολή
βιογραφικού λογίζεται σαν μια άκρως προσωπική πράξη η οποία δεσμεύει τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Για οποιεσδήποτε απορίες καθώς και
παρατηρήσεις επισκεφθείτε το feedback του ιστοχώρου.|
© |
disclaimer
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap