κεντρική / JOBfinder / Συνδικάτα
δείτε...
Πληροφορίες
(Γενικές πληροφορίες για την αγορά εργασίας στη Τουρκία, σήμερα)
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί φορείς και πλατφόρμες ,
συνδεμένες με τον κοινωνικό διάλογο, όχι μόνο στον τομέα  των
βιομηχανικών σχέσεων , αλλά και στην κοινωνική και οικονομική
ζωή της χώρας. Και ενώ το βιομηχανικό δυναμικό  των κοινωνικών
εταίρων είναι σημαντικό, αυτοί από τη άλλη πλευρά πρέπει να είναι
πιο λειτουργικοί .
Η συλλογική διαπραγμάτευση  είναι το πιο πετυχημένο εργαλείο  
στον τομέας των βιομηχανικών σχέσεων, αλλά υπάρχει  και άμεση
ανάγκη από
διαπραγμάτευση σε επίπεδο βιομηχανικού τομέα και σε εθνικό επίπεδο , για να διαδοθεί η κάλυψη σε
όλη την οικονομία.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

- ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Υπάρχει ο κεντρικός πυλώνας της ένωσης συνδικάτων, η οποία περιλαμβάνει
τα εξής (5) πέντε μεγάλα συνδικα΄τα -τα οποία με τη σειρά τους έχουν τις υποδιαιρέσεις τους:

- ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ (MEMUR SEN) με έδρα την Άγκυρα

- ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (KAMU SEN) με έδρα την Άγκυρα

- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (bask) με έδρα την Άγκυρα

- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (HAK İŞ) με έδρα την Άγκυρα

- ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (DİSC) εξίσου με έδρα την Άγκυρα

- ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΩΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣΕΤΑΙΡΙΕΣ (TÜRK İŞ) με έδρα επίσης την
Άγκυρα.


- Αναλυτικά τα συνδικάτα που διαθέτει η κάθε μια απο τις ενώσεις υπαλλήλων είναι τα εξής :
Basın-İş Sendikası
BASS Sendikası
Türkiye Belediye İş Sendikası
Türkiye Çimse-İş Sendikası
Demiryol-İş Sendikası
Türkiye Denizciler Sendikası
Deri-İş Sendikası
Dokgemi-İş Sendikası
Türkiye Gazeteciler Sendikası
Türkiye Haber-İş
Türk Harb-İş Sendikası
Hava-İş Sendikası
Türk Koop-İş Sendikası
Kristal-İş Sendikası
Liman-İş Sendikası
Genel Maden-İş Sendikası
Türkiye Maden-İş Sendikası
Türk Metal Sendikası
Orman-İş Sendikası
Petrol-İş Sendikası
Sağlık-İş Sendikası
Selüloz-İş Sendikası
Şeker-İş Sendikası
Tarım-İş Sendikası
Tekgıda-İş Sendikası
Teksif Sendikası
Tes-İş Sendikası
Tezkoop-İş Sendikası
TOLEYİS Sendikası
TÜMTİS Sendikası
Türkiye Yol-İş Sendikası
Türksen Federasyonu
Hür-İş
Öz Gıda İş Sendikası
Hizmet-İş Sendikası
Öz İplik-İş Sendikası
Çelik-İş Sendikası
Öz Ağaç-İş Sendikası
Tarım Orman İş Sendikası
Öz Tarım-İş Sendikası
Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri
Sendikası
Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri
Kamu Görevlileri
Sendikası        
Bağımsız Haberleşme ve
Basın-Yayın Hizmet Kolu
Kamu Görevlileri
Sendikası       
Bağımsız Haber-Sen        *
Bağımsız Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Kamu Görevlileri
Sendikası      
Bağımsız Yapı ve İmar
Çalışanları Sendikası        
Bağımsız Yapı İmar-Sen        *
Bağımsız Diyanet Ve Vakıf
Çalışanları Sendikası        
DİVA-SEN        *
Bağımsız Yerel Yönetim
Hizmetleri Çalışanları
Sendikası        Bağımsız Yerel
Hizmet-Sen        *
Bağımsız Kültür ve Sanat
Çalışanları Sendikası        
Bağımsız Kültür Sanat-
Sen        *
Bağımsız Tarım Orman Ve
Çevre Sendikası        
BATOÇ        *
Bağımsız Enerji, Sanayi ve
Madencilik Hizmet Kolu Kamu
Görevlileri Sendikası        
Bağımsız Enerji-Sen        *
Bağımsız Eğitimciler
Sendikası        
Bağımsız Eğitimciler-Sen  
Bağımsız Büro Çalışanları
Sendikası
Bayındır, İnşaat ve Köy
Hizmetleri Çalışanları
Sendikası        Bayındır
Memur-Sen     
Eğitimciler Birliği
Sendikası        Eğitim Bir-Sen
Türkiye Diyanet ve Vakıf
Görevlileri Sendikası        
Diyanet-Sen
Sağlık ve Sosyal Hizmet
Çalışanları Sendikası        
Sağlık-Sen
Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Sendikası        
Bem-Bir-Sen     
Büro Memurları
Sendikası        Büro Memur-
Sen      
Tarım Orman Çalışanları
Birliği Sendikası        Toç-Bir
Sen  
Birlik Haberleşme ve İletişim
Çalışanları Sendikası        
Birlik Haber Sen    
Enerji, Sanayi ve Madencilik
Hizmetleri Çalışanları Birliği
Sendikası        Enerji Bir
Sen    
Ulaştırma Çalışanları Memur
Sendikası        Ulaştırma
Memur Sen
Kültür Memurları Sendikası
| More
MENOY
φορμάτ/μορφή αρχείων είτε σε pdf οπότε θα χρειαστείτε
adobe acrobat reader (πατήστε
εδώ)
ή σε μορφή για word/odt για microsoft office/ open
office 2007 ή νεότερο / open office
εδώ (tr)
LEGAL DISCLAIMER : Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ εμπεριέχουν στοιχεία απο Νόμους που ισχύουν εντός της Τουρκικής
επικράτειας και σύμφωνα με τους νόμους του ΥΠΕΣ, Υπ Εργασίας καθώς και του Υπ. Δικαιοσύνης της Τουρκικής Δημοκρατίας. Για περαιτέρω
πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τις κατα τόπου Τουρκικές Πρεσβείες και Προξενικές αρχές οι οποίες σας παρουσιάζουν τις
προϋποθέσεις και το τι ισχύει. Η σελίδα αυτή δεν εμπεριέχει περιορισμούς για πνευματικά δικαιώματα. Κομμάτια αυτής εμπίπτει στα πν. δικαιώματα

- Ηπαρούσα ιστοσελίδα απλώς προωθεί την ιδέα για την εύρεση εργασίας και σε καμμία περίπτωση δεν προωθεί βιογραφικά σε τρίτους. Η υποβολή
βιογραφικού λογίζεται σαν μια άκρως προσωπική πράξη η οποία δεσμεύει τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Για οποιεσδήποτε απορίες καθώς και
παρατηρήσεις επισκεφθείτε το feedback του ιστοχώρου.|
© |
disclaimer
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap