κεντρική /  e-omog ε ομόγ / κτηματολόγιο
κτηματολόγιο (επανεγγραφές για 2010/2011)
- Δικαιολογητικά για πάσης φύσεως υπηρεσίες του Κτηματολογίου στη Τουρκία (ΤR)
(Για αλλαγή χρήσης ακινήτου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο της Πόλης)
κτηματολόγιο
Σύμφωνα με τον νόμο 5555/2010 που αφορά τα Μειονοτικά ακίνητα αλλά και την ανασύσταση του
Κτηματολογίου, έπειτα απο την ολοκληρωτική ψηφιοποίηση του, όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας των
ακινήτων που βρίσκονται εντός της Τουρκικής επικράτειας θα πρέπει να δηλώνονται στις κατα
τόπους αρχές ώστε να γίνει η μετεγγραφή στις νέες βάσεις δεδομένων.
Ανακοιίνωση του Κτηματολόγιο (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)

Όπως ίσως γνωρίζετε, 4721 του τουρκικού αστικού κώδικα το άρθρο 1020, «Κτηματολόγιο είναι η δημόσια εγγραφή. Για την
νομική κατοχύρωση της υπηρεσίας αλλά και του δικαιούχου, τα έγγραφα της πράξης τίτλου πιστεύεται ότι ο καθένας πρέπει να
εμφανισθεί ενώπιον του αξιωματικού που μπορεί  να ζητήσει τα δείγματα τους." Περιλαμβάνει την παροχή.

Το άρθρο 1020 Α.Κ. άρθρο άνοιγμα κατ 'αρχήν, περιορίζεται από την παρουσία του συγκεκριμένου προσώπου, των
πληροφοριών και τα αιτήματα για έγγραφα για τα ακίνητα σε ένα έγγραφο που ασχολούνται με αυτό (ταυτότητα, έγγραφα
κληρονομιά, πληρεξούσια, δικαστικές αποφάσεις, κ.λπ.) να αποδειχτούν ενώπιον της υπηρεσίας.

Από την άλλη πλευρά, τα ακίνητα πράξη τα αρχεία από τα γραφεία του κτηματολογίου παραμένουν στον τόπο όπου το ακίνητο.

Κατά συνέπεια, ΑΚΙΝΗΤΑ Κτηματολόγιο ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑ προσωπικά είτε μέσω της εφαρμογής ΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝ το συμφέρον της τεκμηρίωσης, είναι ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι δυνατόν για
τον επιθυμητό.
Ενάντια τις απαντήσεις που δόθηκαν στις αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το Δικαίωμα στην Information Act, τις
δικαστικές αρχές, όπως gidilebileceği δρόμο, tefhim και εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του Διοικητικού
Συμβουλίου της αναθεώρησης μπορεί να ασκηθεί έφεση σε πληροφορίες.
- Οnline αίτηση για χορήγηση πληροφοριών απο την υπηρεσία τερματικών συστημάτων
(Για αλλαγή χρήσης ακινήτου το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Κτηματολόγιο της Πόλης)
διάφορα
TAPU VE KADASTRO (ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Κτηματολογίου στη Τουρκία σήμερα. Φόρμες, υποβολή αιτήσεων κλπ (Για Τουρκικά
διαβατήρια και ξένους υπηκόους)

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η επίσημη σελίδα του ΥΠΕΣ στην Άγκυρα
- Νομοθεσία (4982/2003) περι κτηματολογίου και ακινήτων φυσικών προσώπων
(Ο σχετικός νόμος περι ιδιοκτησίας φυσικών προσώπων για ακίνητα εντός της Τουρκίας)
- Κτηματολόγιο (εσ. σύνδεσμος)
(σελίδα για το κτηματολόγιο)
| More
reklam
kopyası yasaktır. - Her hakkı saklıdır  - iletişim -ana sayfa -  ©  İstanbul
Rum Cemaati resmi sitesi (περί πνευματικών διακιωμάτων και χρήσης
πατήστε
εδώ) privacy policy | contact us | help desk | sitemap